מכתבי תודה

מכתב תודה ממעון לשורדי שואה בפרדסיה
מכתב תודה מעמותת ארז עבור אביגיל
מכתב תודה מויצו - אחוזת ילדים
מכתב תודה מלטם
מכתב תודה ממכללת תל חי
מכתב תודה ממעון רמת טבריה
מכתב תודה ממרכז שיקומי לנכי צהל
מכתב תודה מנפגשים בשביל ישראל
מכתב תודה מאיתנים
מכתב תודה מאילן חיפה
מכתב תודה מויצו - אחוזת ילדים
מכתב תודה מאופק נשי
מכתב תודה מגן פעמון